Blindgjenger

visbildeservletMetaforen blindgjenger i forsvarssammenheng er et sprenglegeme som ikke eksploderer under nedslaget og som derfor blir liggende udetonert og utgjøre en potensiell fare. I boka Blindgjenger. En kvinne blant menn gir offiser Camilla Victorie Aubert Hellern, som også er lektor i norsk ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg, en personlig beretning om hvordan det var for henne å være kvinne og befal i Forsvaret.

Hellern begrunner valget av tittelen slik: Man er sårbar og farlig på samme tid. Iblant føler man seg som en av gutta, eller som en maskot blant alle mennene. Andre ganger er man ønsket langt bort, slik det er ønskelig å få fjernet en blindgjenger før det smeller. Det var hele tiden en balanse mellom det å representere en trussel hvis jeg fikk noe til, og å føle meg sårbar hvis jeg mislyktes i noe. Som en av få kvinner blant mange menn - noen ganger som eneste kvinne i en gruppe - fikk jeg mye fokus, noe som ofte gjorde meg helt svett. Man prøver å tilpasse seg flertallet så godt som mulig, men det fører også med seg at man innimellom går på akkord med egne meninger og egen personlighet. Om omslaget på boka sier Camilla Hellern dette: "Bildet i seg selv er jo også metaforisk. Det mannlige og det kvinnelige er representert av patroner (falloser), samt av leppestiften, som representerer det kvinnelige og som ligner, og ikke ligner, på partronene. Rødfargen som er brukt på boktittelen gir et inntrykk av at bokstavene stammer fra leppestiften. Og til slutt: formasjonen som patronene og leppestiften står i, minner om en troppsformasjon der leppestiften er "en av gutta", altså midt blant dem, slik bokas undertittel sier."

Boka, som er utgitt på Emilia forlag,  kan kjøpes her.

Å kappe huer

guillotinen
En metafor om prosesser for å oppnå konsensus i en gruppe er denne: Å kappe ett hue av gangen. Det er antakelig dette som er direkte demokrati?

(Bildekilde: http://updatecenter.britannica.com/eb/image?binaryId=77074&rendTypeId=4)

I en bakevje

Menneskelivet er som en pinne i en elv. Det begynner i en liten bekk, og seiler ut på den store elven, som skal ut til det dype havet. Dessverre lander mange i tredveårsalderen i en bakevje. Der forblir de som evige tredveåringer, snurrende rundt i de samme aktivitetene og tankene resten av livet.

Fra Henning Dunker, fetter. For Henning handler metaforen om evne til erkjennelse og dypere forståelse, men andre vil kanskje tolke den mer bokstavelig og tenke på om man kommer seg noen vei i mer konkret betydning (se Anne-Briths kommentar om kruslinger).

(Bildekilde: http://home.online.no/~thansem/bakevja.jpg)

Jakthund på søndagstur

engelsksetter
En metafor om mangel på fokus og fordypelse i menneskers liv er denne: Mange mennesker lever som en fuglehund på søndagstur. De løper kaotisk frem og tilbake med tunga ut av halsen, snuser litt her og snuser litt der. (Er ikke helt sikker, men tror dette er hentet fra Trond Berg Eriksen: Egne veier. Den som vet bedre må melde seg.)

(Bildekilde: http://bretinden.com/images/bfbilder/070731/070731-01.jpg)

Svenske elver i Hallands len

sverige m halland
Viskan, Ätran, Nissan, Lagan, er navnene på de fire elvene i Hallands len (som ligger der pilen peker på kartet). Vi ska äta, ni ska laga, lyder den ikoniske metaforen eller huskeregelen. Takk til Magnus Aagesen, god venn og lærer på Steinerskolen på Nøtterøy.

Samtalekunsten som ble vekk

fiskebollebokslowEn god metafor som sier noe om hvor dårlige vi er blitt til å føre gode samtaler, mens vi er desto mer opptatt av maten vi spiser (kokeboksalget øker og øker), er denne, som jeg har fra Henning Dunker, min fetter: Vi spiser indrefilet, men vi snakker om oppvarmete fiskeboller.

(bildelink: http://www.landshandilin.fo/usrimage/fiskebolleboks.low.jpg)

Kunnskapens kuleDenne har jeg fra min fetter Henning Dunker som er pensjonert lærer, tidligere ansatt ved Sør-Aurdal Ungdomsskole. Han pleide å tegne en kule på tavla, og lære elevene sine følgende metafor: Jo større kunnskapens kule er, jo større er kontaktflaten mot det ukjente.

(bildekilde: http://www.tgo.uit.no/articl/gilb.gif)

Reinspist

rotterotter290311cSverre Diesen, forsvarssjefen, var på P2 hos Hans Wilhelm Steinfeldt i går, der snakket han om nedbyggingen av Forsvaret. Han gikk inn på prosessen med å grave fram ubrukte ressurser, noe man jo er nødt til når man ikke har så flust lenger. Nå er det ikke mere fett i krokene, sa han. Assosiasjonen til en rotte på matjakt er min egen.

(Bildekilde: http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00290/rotte__rotter_290311c.jpg)

Skuffe køl

fyrboterI mitt første år som lærer på Ringstabekk skole hørte jeg en gammel, god lærer si til en doven elev hun ville få litt fart på: Det er bare å skuffe på mer køl, det. Jeg merket meg det den gangen fordi det var et konsist og meningsfullt bilde. Eleven, som ikke hadde opplevd damplokomotivenes tid, forstod det. Kanskje man ikke skal være redd for å bruke metaforer som "rød tråd", "sette alle kluter til" osv selv om opprinnelsen har gått tapt? Det blir jo lært gjennom konteksten. Se diskusjon om dette under metaforen Rød tråd.


Læreren het Randi Blom.

(bilkdekilde: http://www.arbark.no/Bildeserier/Jernbanen/06.jpg)


Hjelp til notelæring

notesnuttEn Gammel Hest Drar Fort er en kjent og kjær regel som jeg i sin tid lærte av min mor, klaverpedagog Liv Heiberg, hun hadde sikkert lært den av sin klaverpedagog igjen. E-G-H-D-F er selvsagt de notene som ligger linjene i notesystemet (i diskanten, altså med g-nøkkel).

Notene mellom linjene har sin egen: Face. F-A-C-E.

Kvintsirkelen

KvintsirkelGi Dem Alle En Hel Fisk, Ciss, eller Gamle Damer Aper Etter Herrer, Fy Skam, eller Gå du aldri etter hennes fiskestang. Disse er ikoniske metaforer til hjelp ved memorering av kvintsirkelen, kryss-toneartene: g-dur, d-dur, a-dur, fiss-dur, ciss-dur.

Kvintsirkelen med b-toneartene: f-dur, b-dur, ess-dur, ass-dur, dess-dur, gess-dur har disse metaforene: Far Ble Eskorte-Assistent, Dessuten Gesandt, eller Fant Bare Esker, Assorterte, Dessuten Gestapo eller Faderen banket Espen Askeladd, Dessuten Espen og Cesspen eller Fæl Brutal Eskorte Assisterte Dessverre Gestapo. Aller best er kanskje denne, som Sondre Rue har lagt i en kommentar her men som også bør få være med i hovedteksten: Far Ba Esspen Asskeladd Dessorientere Gesstapo.

(Bildekilde: http://www.agder.fhs.no/Linjene/musikk/Kvintsirkel.jpg)

Vårgytende fisk

orretTidligere har jeg nevnt huskeregelen Roggbif: fargene i regnbuen. Dette er en ikonisk metafor på den måten at man husker et bilde (et ikon) av en slags biff, eller av noe annet ... poenget er at man danner seg et indre bilde som fungerer, ikke hva eller hvordan bildet er.

Rølls er et annet eksempel: Hvordan ser bildet av en rølls ut? Tja. Det er i hvertfall en huskeregel for fiskeslag som ikke gyter om våren: røye, ørret, lagesild, lake og sik.

(bildekilde: http://www.osterfjord.net/ezimagecatalogue/catalogue/variations/
66-600x500.jpg)

Vann i syre: uhyre farlig

Eksplosjon - (c) Roald UlvedalDe fleste naturfaglærere kan denne:
Syre i vann kan gå an, vann i syre: møt et uhyre!


Denne brukes som huskehjelp til å unngå syns- og andre skader på naturfagsrommet. Blander man vann i konsentrert syre (gjelder muligens bare svovelsyre?) kan man få en eksplosjon (et uhyre), men kanskje ikke helt av dimensjon som den på bildet. Bør likevel unngås! Mer om dette på anis.no. Et godt eksempel på tverrfaglighet mellom filologi og naturvitenskap kanskje?

Kollega og naturfagslærer Tore Gjelsås på Greveskogen videregående skole utdyper:

Når konsentrert svovelsyre reagerer med vann frigjøres ca. 880 kJ/mol. På grunn av dette forholdet, og fordi svovelsyre er nesten dobbelt så tungt som vann (1,83 g/cm3), må vi aldri helle vann i svovelsyre. Straks vannet kommer i kontakt med syren, vil det bli oppvarmet. Siden vannet er lettere enn syren, vil det ikke trenge ned i væsken der det kan bli avkjølt. Det vil begynne å koke og gå over til damp. Dampen vil utvide seg med den følge at konsentrert syre spruter omkring og kan skade folk og omgivelser. Dette gjelder fortynning av alle syrer.

(Bildekilde: http://www.regjeringen.no/Upload/UD/Temabilder/Tema%20
sikkerhetspolitikk/Eksplosjon%20-%20(c)
%20Roald%20Ulvedal.jpg)

Matlei?

nordafrikakartJ.E. Aase har laget huskeregelen MATLEI, som hjelp til å huske landrekkefølgen i Nord-Afrika og inn i Midt-Østen fra vest mot øst: Marokko, Algerie, Tunis, Libya, Egypt, Israel.

Hva blir 2 + 3 * 4? Tante Sally kommer til unnsetning

mean_old_ladyHarald Staff skriver: Jeg har undervist en del i regnearkbruk for voksne yrkesaktive, i praksis rene djevler i budsjettering og prosentregning. Men det blir alltid stor uenighet om hvor mye 2 + 3 * 4 er. Oftest er det flertall for 20, og gjerne en fraksjon som mener at det må være to likeverdige fasiter. Så jeg maser om regla amerikanske skolebarn pugger:

Please Excuse My Dear Aunt Sally

Den definerer rekkefølgen beregninger utføres i et regnestykke: Parenteser, Eksponentiering, Multiplikasjon, Divisjon, Addisjon, Subtraksjon. I denne sammenheng
2 + 3 * 4 = 2 + 12 = 14

(Bildekilde: http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/344071/2/istockphoto_
344071_mean_old_lady.jpg)

>-->
RSS