Å kappe huer

guillotinen
En metafor om prosesser for å oppnå konsensus i en gruppe er denne: Å kappe ett hue av gangen. Det er antakelig dette som er direkte demokrati?

(Bildekilde: http://updatecenter.britannica.com/eb/image?binaryId=77074&rendTypeId=4)

Kunnskapens kuleDenne har jeg fra min fetter Henning Dunker som er pensjonert lærer, tidligere ansatt ved Sør-Aurdal Ungdomsskole. Han pleide å tegne en kule på tavla, og lære elevene sine følgende metafor: Jo større kunnskapens kule er, jo større er kontaktflaten mot det ukjente.

(bildekilde: http://www.tgo.uit.no/articl/gilb.gif)

Mer om tråd

Vi tar opp tråden fra i går / fra forrige uke / fra ??? er en metafor det nesten ikke er til å unngå at man bruker når man er lærer. Svært ofte ringer det ut midt i noe, og tråden blir hengende.
(Bildekilde: http://www.mamut.com/homepages/Norway/1/8/ pertonella/korssting.jpg)

Spredning

En metafor jeg i sin tid lærte av kolleger på Ringstabekk skole, og som jeg selv har brukt, er denne: Det gjelder å spre møkka. Den betyr, enkelt og brutalt, at når man skal sette sammen klasser eller elevgrupper så prøver man å fordele de elementene som erfaringsmessig vil skape problemer; bråkmakerne, underyterne, kranglefantene osv. Det høres respektløst ut og er det selvsagt også, men det er likevel en talende metafor. (Bildekilde: http://popgen.unimaas.nl/~jlindsey/ commanster/Habitat/Microhabitat/dung.jpg)

Å kna

MIn lærer på masterstudiet, Tollef Thorsnes, snakker mye om å kna begreper og problemstillinger. Metaforen å kna sier etter mitt syn mye fornuftig om det som skjer i denslags prosesser; når man knar deig, vender man innsiden ut i materialet og tømmer det for luftblærer. Produktet skal bli til noe nærende og velsmakende, brød, eller kunnskap. (Bildekilde: http://www.nrk.no/img/79133.jpeg)

Læreren er en gartner

Den pedagogiske filosofen John Dewey, som blant annet sto for begrepet "learning by doing" så på læreren som en gartner. Dersom man bare ga elevene næring og godt jordsmonn, ville de vokse og gro ... helt av seg selv ... mente Dewey.Takk til Werner Halle for denne. (Bildekilde: http://www.splat.dircon.co.uk/pix/gardener.jpg)

Don Quijote?

Å undervise er som å slåss mot vindmøller, mye fekting og du flyr rundt og rundt.
Sånn kan det føles ja, og de som ikke har prøvd det, aner ikke hvor mye krefter man bruker og hvor utmattet man kan bli. Ikke hvor moro det kan være heller. Takk til Siri Randem. (Bildekilde: http://images.easyart.com/i/prints/rw/lg/2/5/
Pablo-Picasso-Don-Quixote-25642.jpg)

Penger på konto

Å undervise er som å ha en konto i banken, du må sette noe inn før du kan hente noe ut.
Denne refererer til at selv om elevene har mye iboende kompetanse som levende mennesker, må du som lærer sørge for at de har visse kunnskaper inne før du begynner å "etterspørre" dem. Takk til Siri Randem. (Bildekilde: http://www.velferdstinget.no/bilder/penger.jpg)

Gullkorn

"Dere får ikke med dere alle mine gullkorn hvis dere ikke lytter", pleide en humoristisk ungdomsskolekollega av meg å si for å få klassen sin til å roe seg. Det hjalp kanskje litt. Et gullkorn er en innarbeidet metafor for noe som er bra, noe som kommer innimellom noe annet og mer vanlig, slik gode poenger i en tale gjør for eksempel. (Bildekilde: http://www.albanet.se/albanet-steinbildeoversikt/Gull.jpg)

Lyset

Lys brukes som metafor for kunnskap og forståelse i vår kultur. Disse "lys-uttrykkene" forekommer i klasserommet: å gå opp et lys for noen, å belyse problemstillingen, å se lyset, å mørklegge (fravær av lys), folkeopplysning. Bildekilde: http://www.mamut.com/images/Webimages/
Artikkelbilder/Produkt/NyStart/NyStart_LyspaereSmall_r.gif

Eureka!, et læreverk i naturfag

Gyldendals læreverk i naturfag, "Eureka!", konkurrent til "Trigger" som er omtalt nedenfor, har en metaforisk tittel. Hva sa salig Arkimedes i sitt badekar da etter sigende loven om oppdrift skal ha gått opp for (nok en metafor!) ham? Jo: "Heureka!" som betyr "Jeg har funnet det!" Damm forlag har altså valgt en metafor som handler om å utløse egen utforskertrang, mens Gyldendal forlag har valgt en som peker på den berusende følelsen man kan få når man finner svar på det man forsker på, eller, for å sitere Damm fra Trigger-nettsiden: "glede over å forstå nye sammenhenger". (Bildekilde: www.gyldendal.no)

Trigger, nok et læreverk i naturfag

Et nytt læreverk for ungdomsskolen fra Damm forlag heter Trigger. Dette er selvsagt en metafor. Forlaget forklarer den selv på nettsiden for verket: "Trigger er akkurat det navnet tilsier - en utløsningsmekanisme som starter med å skape interesse, som igjen utløser de gylne øyeblikkene hvor elevene opplever glede over å forstå nye sammenhenger." Merriam-Webster online Dictionary har denne forklaringen på "trigger" ...

som substantiv:

[Function: noun
Etymology: alteration of earlier tricker, from Dutch trekker, from Middle Dutch trecker: one that pulls, from trecken to pull.
1 a : a piece (as a lever) connected with a catch or detent as a means of releasing it; especially : the part of the action moved by the finger to fire a gun b : a similar movable part by which a mechanism is actuated <trigger of a spray gun>
2 : something that acts like a mechanical trigger in initiating a process or reaction]

og som verb:

[transitive verb
1 a : to release or activate by means of a trigger; especially : to fire by pulling a mechanical trigger <trigger a rifle> b : to cause the explosion of <trigger a missile with a proximity fuse>
2 : to initiate, actuate, or set off by a trigger <an indiscreet remark that triggered a fight> <a stimulus that triggered a reflex>
intransitive verb : to release a mechanical trigger]

Vi skjønner at Damm har valgt et engelsk ord, det norske ordet "utløse" har ikke samme valør! ;-) Ellers så ser man jo at ordet kommer fra plattysk "trekken", samme ord som "å trekke" på norsk. Så ordet er kanskje norsk så godt som noe? (Bildekilde: www.damm.no)

Å skyte

Forfatter og forlagsredaktør Merete Morken Andersen kom med nedenstående maskuline jaktmetafor 24. april 2007 da hun var hos oss masterstudenter i pedagogiske tekster og holdt skrivekurs. Hun visste at siden hun ikke kjente bakgrunnen vår måtte hun prøve å treffe et slags gjennomsnitt, og sa: Jeg skyter med hagle, så får dere ta til dere de kulene dere føler dere truffet av. (Bildekilde: http://62.97.204.75/asanejff/images/stories/skyting/tilfeldig/atle_instr_
ikon.jpg)

Å gripe

Har du grep om stoffet? Jeg har jobbet i ti år på Ringstabekk skole i Bærum. Der var formidlingspedagogikk et fy-ord og elevmedvirkning stod sentralt. Det førte til mye god læring og mange sterke pedagog-erkjennelser, men også til en god del rot, surr og tull, og jeg har mange ganger hørt meg selv spørre elever om de hadde grep om stoffet, for ikke å si om de hadde grep i det store og hele.

(Bildekilde: http://www.myotonicdystrophy.org/images/Grip%20Release%20Test.gif)

Å holde

Hold deg til saken! Hvem har ikke hørt det en eller annen gang, i klasserommet eller andre steder. dette er en metafor, som om den ikke er sovende, i hvertfall døser litt. (Bildekilde: http://www.fys.uio.no/grafikk/pekefinger.gif)


Å se

Det å se brukes i mange metaforer. Her er noen som helt sikkert har vært brukt i klasserommet:

Ser du poenget?
Ser du hva jeg mener?
Nå ser jeg sammenhengen!
Jeg ser ikke skogen for bare trær.
Vi har innsikt i problematikken.
Dere gav oss et lite innblikk i det dere har jobbet med.

Det er mange flere ... kom med dem!
Dette litt spesielle øyet er tegnet av Maurits Escher. (Bildekilde: http://britton.disted.camosun.bc.ca/escher/eye.jpg)