Svenske elver i Hallands len

sverige m halland
Viskan, Ätran, Nissan, Lagan, er navnene på de fire elvene i Hallands len (som ligger der pilen peker på kartet). Vi ska äta, ni ska laga, lyder den ikoniske metaforen eller huskeregelen. Takk til Magnus Aagesen, god venn og lærer på Steinerskolen på Nøtterøy.

Vårgytende fisk

orretTidligere har jeg nevnt huskeregelen Roggbif: fargene i regnbuen. Dette er en ikonisk metafor på den måten at man husker et bilde (et ikon) av en slags biff, eller av noe annet ... poenget er at man danner seg et indre bilde som fungerer, ikke hva eller hvordan bildet er.

Rølls er et annet eksempel: Hvordan ser bildet av en rølls ut? Tja. Det er i hvertfall en huskeregel for fiskeslag som ikke gyter om våren: røye, ørret, lagesild, lake og sik.

(bildekilde: http://www.osterfjord.net/ezimagecatalogue/catalogue/variations/
66-600x500.jpg)

Vann i syre: uhyre farlig

Eksplosjon - (c) Roald UlvedalDe fleste naturfaglærere kan denne:
Syre i vann kan gå an, vann i syre: møt et uhyre!


Denne brukes som huskehjelp til å unngå syns- og andre skader på naturfagsrommet. Blander man vann i konsentrert syre (gjelder muligens bare svovelsyre?) kan man få en eksplosjon (et uhyre), men kanskje ikke helt av dimensjon som den på bildet. Bør likevel unngås! Mer om dette på anis.no. Et godt eksempel på tverrfaglighet mellom filologi og naturvitenskap kanskje?

Kollega og naturfagslærer Tore Gjelsås på Greveskogen videregående skole utdyper:

Når konsentrert svovelsyre reagerer med vann frigjøres ca. 880 kJ/mol. På grunn av dette forholdet, og fordi svovelsyre er nesten dobbelt så tungt som vann (1,83 g/cm3), må vi aldri helle vann i svovelsyre. Straks vannet kommer i kontakt med syren, vil det bli oppvarmet. Siden vannet er lettere enn syren, vil det ikke trenge ned i væsken der det kan bli avkjølt. Det vil begynne å koke og gå over til damp. Dampen vil utvide seg med den følge at konsentrert syre spruter omkring og kan skade folk og omgivelser. Dette gjelder fortynning av alle syrer.

(Bildekilde: http://www.regjeringen.no/Upload/UD/Temabilder/Tema%20
sikkerhetspolitikk/Eksplosjon%20-%20(c)
%20Roald%20Ulvedal.jpg)

Matlei?

nordafrikakartJ.E. Aase har laget huskeregelen MATLEI, som hjelp til å huske landrekkefølgen i Nord-Afrika og inn i Midt-Østen fra vest mot øst: Marokko, Algerie, Tunis, Libya, Egypt, Israel.

Dalførene fra svenskegrensa og vestover

Denne lærte jeg på barneskolen: Øyvind Ga Vidar Hele Nista Si. (Østerdalen, Gudbrandsdalen, Valdres, Hallingdal, Numedal, Setesdalen - dalføre regnet fra svenskegrensen).

Fra Stian Høiset

(Bildekilde: http://www.flintshire.gov.uk/webcont/webpress.nsf/0/79c97970fd0d1bda80257074
004a153b/$FILE/ATT0UCW9/waste%20free%20lunch%20box.JPG)

Romertall

Fra Merete Fjellheim:
Her er en liten huskeregel som hjelper deg å huske romertall:

Lille Cecilie danser masurka.
(L: 50 C: 100 D: 500 M: 1000)

(bildekilde: http://cache.eb.com/eb/image?id=10050&rendTypeId=4)

Himmelretningene

Når elevene skal lære himmelretningene på et kart, synger vi denne lille sangen (melodi: Tordenskjold i sjøen sprang):

Når du skal på kartet se,
må du alltid huske det:
Nord er opp,
og sør er ned,
vest til venstre,
husk på det!Hilsen
Petter Lid, Lofthus i Hardanger
(bildekilde: http://www.weinbau-pavillon.de/Bilder/kompass.jpg)

Lille grimme Arne

Etter utallige oppfordringer: LILLE GRIMME ARNE TRENGER RIS! Dette er selvsagt en ikonisk metafor / huskeregel for å huske sørlandsbyene våre i rett rekkefølge: Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør.

(Bildekilde: http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/2274567/2/istockphoto_2274567_naughty_boy.jpg)

Planeter, jenter og jur

Jane Kristin Bjørkli, naturfaglærer, har sendt meg denne: "Her er en ikonisk metafor for å huske planetene og deres rekkefølge fra sola. Jeg lærte den av min lærer i astronomisk geografi på dengang Fosen Gymnas (nå Fosen videregående skole) i 1977-1978. Jeg bruker den selv som lærer i naturfag. Elevene synes den er lett å huske (ikke så rart! red. anm.). Pluto er i parentes fordi den ikke har planetstatus lenger." (bildekilde: http://virtualguidebooks.com/Prints/ByArtist/gauguin-cherries.jpg)

Mange vakre jenter med jur spaserer uten noe (på): MERKUR - VENUS - JORDA - MARS - JUPITER - SATURN - URANUS - NEPTUN - (PLUTO) En annen variant er: Mine venner tåler mye julig, sa Unni noe plutselig.

(bildekilde: http://home.online.no/~nesvold/images/solsystemet2.jpg)

Autister og tårn

De andre grensetilfellene hittil her i Metaforbanken er grensetilfeller i kraft av sin litt tvilsomme karakter som metafor. Denne her er blant dem fordi den strengt tatt ikke har noe med undervisning å gjøre; den kommer fra Eirik Newths populærvitenskapelige program Superstreng den 30. oktober 2006. Så altså ikke undervisning i klasserommet, men heller folkeopplysning; en utvidet form for undervisning. Barnepsykiater Eili Sponheim snakker her om autisme, blant annet om autister av typen Rain man (bildet), som er kjempegode på spesielle felt. De bygger opp tårn av kunnskap på de områdene de interesserer seg for, sier hun i dette programmet. Jeg tok den med, ikke minst fordi man møter en del diagnoser i klasserommet, og fordi det er en uttrykksfull og presis metafor. Det er verd å skjenke selve tårn-metaforen en tanke: Hvis man hadde snakket om en forsker som hadde arbeidet med et felt, hadde man neppe snakket om tårn, men kanskje heller hull i bakken: om å fordype seg? Tårn kan lett gi assosiasjoner til noe unyttig, noe overflødig, tenk på elfenbenstårn for eksempel. (Bildekilde: http://www.scienceclarified.com/images/uesc_09_img0509.jpg)

Det periodisk musikalske system

Siden preposisjonsdiktet nedenfor kom med under grensetilfeller, ble det fristende å også ta med Tom Lehrers fantastiske sang The elements, som simpelthen er det periodiske system - sunget! Også her kan man kanskje si at det dreier seg om en metafor, siden man henter innholdet fra naturvitenskapens, og formen fra poesiens og musikkens verden?

Lovlydig mot åndsverkloven siterer jeg bare en fjerdelel av sangen, trekk pusten før den begynner, her er teksten hvis du vil henge med i svingene. Lytt også til Lehrers fantastiske pianospill, han akkompagnerer selvsagt seg selv. Tom Lehrers produksjon må gjenoppdages av nye generasjoner, og The elements kan sikkert brukes i naturfagtimene, som et lite avbrekk fra formlene? Jeg har selv brukt den i engelsktimene, og med suksess. Bildet av Lehrer er fra 1960, han er født i 1928.

Preposisjonsdiktet

av etter om mot med
fra før til hos ved
bak blant på i mellom
foran uten under over gjennom


Jeg er ikke helt sikker på om dette er en metafor, men jeg har akseptert den under tvil, fordi den henter sin form fra et annet område enn grammatikken: nemlig fra poesien. Formålet er å huske hva som er preposisjoner: hvem skulle trodd at man kunne lage et dikt av dem? Takk til Christine Barland, som i sin tid lærte denne av Dorothea Bjelland på Presterød skole i Tønsberg.

De ni musers huskeregel

Marion Federl, lærebokforfatter og lærer ved Thor Heyerdahl videregående skole i Larvik, har lært meg denne huskeregelen som hun har fra sin skolegang i Østerrike:

Klio-me-ter-thal, eu-er-ur-po-kal

Regla, som faller lett å huske (bare prøv), hjalp de godt allmenndannede østerrikske elevene til å huske navnene til de ni muser: Kl(e)io , Melpomene, Terpsikhore, Thal(e)ia, Euterpe, Erato, Urania, Polyhymnia, Kalliope (bokstavene i parentes er stumme) Bildet forestiller Polyhymnia, muse for mimisk kunst, og er malt av Francesco del Cossa. (Bildekilde: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/8/8a/Francesco_del_Cossa_
001.jpg/180px-Francesco_del_Cossa_001.jpg)

Norske huskeregler av ymse slag

Jeg har fått inn en god del huskeregler. Disse er typiske grensetilfeller. Er de metaforer, eller er de ikke? Jeg tar gjerne imot synspunkter på dette. Noe som er hentet fra ett område står for noe som tilhører et annet, og det kvalifiserer jo til metaforstempelet. Ikoniske metaforer, har metaforforskeren Mark Turner kalt disse, og det gir mening: de danner (huske)bilder.
 1. ROGGBIF (regnbuens farger: rødt, oransje, gult, grønt, blått, indigo, fiolett)
 2. REVEN TAR ALLE GJESSENE LØRDAG KVELD. MIKKEL FARER FORT. (Sørlandsbyene fra øst mot vest: Risør, Tvedestrand, Grimstad, Lillesand, Kristiansand, Mandal, Farsund, Flekkefjord)
 3. GI DEM ALLE EN HEL FISK, CISS eller GAMLE DAMER APER ETTER HERRER, FY SKAM eller GÅ DU ALDRI ETTER HENNES FISKESTANG. (Kvintsirkelen, kryss-toneartene: g-dur, d-dur, a-dur, fiss-dur, ciss-dur)
 4. FAR BLE ESKORTE-ASSISTENT, DESSUTEN GESANDT, eller FANT BARE ESKER, ASSORTERTE, DESSUTEN GESTAPO eller FADEREN BANKET ESPEN ASKELADD, DESSUTEN ESPEN OG CESSPEN. (Kvintsirkelen, b-toneartene: f-dur, b-dur, ess-dur, ass-dur, dess-dur, gess-dur)
 5. ALLE PIKER LIKER TV (ellerTERJE VIGEN), eller ALLE PIKER LØPER TIL VINDUET. (Fjordene i Finnmark fra vest mot øst: Altafjord, Porsangerfjord, Laksfjord, Tanafjord, Varangerfjord)
 6. ALT PÅ LAKSEN TAR VI eller VI TAR LAKS PÅ ALTA er andre varianter av disse fjordene, sett henholdsvis fra vest og fra øst.
 7. EN ANNEN DAG GIKK HAN ENSOM. (gitarstemming: E-A-D-G-H-E)
 8. LILLE GRIMME ARNE TRENGER RIS (Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør)
 9. Å huske det velklingende ordet al-po-la-ta-va er også en måte å huske fjordene i Finnmark på.
I tillegg til at jeg husket disse selv (noe som viser hvor effektive de er) har jeg fått dem av:
 1. Brit Welhaven Henriksen, lærer ved Rosenholm skole i Oslo
 2. Mette Molland, forlagsredaktør i Gyldendal Undervisning, og Brit Welhaven Henriksen
 3. Den første: Ingeborg Kindem, min gamle musikklærer fra musikklinjen ved Hartvig Nissens skole i Oslo. De to neste: Hans Ole Rian
 4. Ingeborg Kindem
 5. Anne Raustøl Dahle, Ida Lagmanndokk.
 6. Ommund Vareberg
 7. Lillebjørn Nilsens gitarbok
 8. Matias (se kommentar til metaforen b og d under Tekstskaping og skriveopplæring)
(Bildekilde: http://www.john-anderberg.dk/Files/Billeder/Regnbue.jpg)