Å legge opp masker; fugl på gren

Denne metaforen brukes på Steinerskolen i arbeidet med å lære å legge opp strikkemasker. Dette kan jo gjøres på to måter: med to pinner, eller med en pinne i høyrehånd og tråden i venstre hånd (bildet). Jeg er ikke sikker på hvilken metode denne lille metaforen forholder seg til, men tror det er sistnevnte. Legg gjerne inn kommentar dersom du har noe å tilføye. Kilde er Cathrine Skartum, lærer ved Steinerskolen i Vestfold. Ved slutten av historien, der alle fuglene flyr sin vei, rekker man opp maskene igjen. Dette er altså en ren trenings-økt, i neste time legger man opp igjen, til et "ordentlig" strikketøy.

En fugl vil sette seg på en gren, den flyr rundt først én gang, så én gang til. Så ser den et hull, smetter inn bak grenen og setter seg på den. Så kommer det en fugl til, enda en og enda en og snart sitter hele flokken side om side på grenen. Så vil de fly, alle på én gang!

Når "fuglene" skal fly, tar læreren ett og ett barn opp foran de andre og spør: "Hvor skal dine fugler fly hen?" Barnet svarer, og rekker opp alle maskene.
(Bildekilde: http://knitting.about.com/od/learntoknit/ss/caston_7.htm)

Waldorfspedagogenes harepus-strikkesang

Her er en sangmetafor, til hjelp når man skal strikke rettmasker. Den finnes på engelsk og norsk, og de fleste småklassene på Steinerskolen synger denne når de lærer å strikke; ord og bevegelser følger hverandre og de vanskelige, svette pinnene og de trange maskene blir lettere å mestre.

Inn gjennom harens bo
rundt det store tre
ut kommer haren
og hopper ned

In through the bunny hole
round the big tre
out comes bunny
and off hops he

Jeg har skrevet notene (som er tilpasset norsk tekst), melodien er super-enkel, lytt til den her (MP3-fil, 280 Kb)
Kilde: Cathrine Skartum, Steinerskolelærer ved Rudolf Steinerskolen i Vestfold.

Kone med sjal, eller rette masker

Det å strikke rettmasker blir lettere hvis du tenker på en kone som går inn gjennom en dør, tar på seg et sjal og går ut av den samme døra. Denne metaforen har jeg lært av moren min, hun het Liv Løchen (senere Heiberg), gikk på Bestum skole på 1920-tallet og og ble en kløpper til å strikke. Det hører med til historien at i begynnelsen så falt mange av konene ned i kjelleren, uten sjal.

En annen variant som jeg har fått av Nina Thuv, er denne: Du går inn i banken, tar ut penger, går ut og bruker opp pengene. (bildekilde: http://www.pinnsvindesign.no/strikkeskole.htm#Patentstrikk)