Blindgjenger

visbildeservletMetaforen blindgjenger i forsvarssammenheng er et sprenglegeme som ikke eksploderer under nedslaget og som derfor blir liggende udetonert og utgjøre en potensiell fare. I boka Blindgjenger. En kvinne blant menn gir offiser Camilla Victorie Aubert Hellern, som også er lektor i norsk ved Greveskogen videregående skole i Tønsberg, en personlig beretning om hvordan det var for henne å være kvinne og befal i Forsvaret.

Hellern begrunner valget av tittelen slik: Man er sårbar og farlig på samme tid. Iblant føler man seg som en av gutta, eller som en maskot blant alle mennene. Andre ganger er man ønsket langt bort, slik det er ønskelig å få fjernet en blindgjenger før det smeller. Det var hele tiden en balanse mellom det å representere en trussel hvis jeg fikk noe til, og å føle meg sårbar hvis jeg mislyktes i noe. Som en av få kvinner blant mange menn - noen ganger som eneste kvinne i en gruppe - fikk jeg mye fokus, noe som ofte gjorde meg helt svett. Man prøver å tilpasse seg flertallet så godt som mulig, men det fører også med seg at man innimellom går på akkord med egne meninger og egen personlighet. Om omslaget på boka sier Camilla Hellern dette: "Bildet i seg selv er jo også metaforisk. Det mannlige og det kvinnelige er representert av patroner (falloser), samt av leppestiften, som representerer det kvinnelige og som ligner, og ikke ligner, på partronene. Rødfargen som er brukt på boktittelen gir et inntrykk av at bokstavene stammer fra leppestiften. Og til slutt: formasjonen som patronene og leppestiften står i, minner om en troppsformasjon der leppestiften er "en av gutta", altså midt blant dem, slik bokas undertittel sier."

Boka, som er utgitt på Emilia forlag,  kan kjøpes her.

Samtalekunsten som ble vekk

fiskebollebokslowEn god metafor som sier noe om hvor dårlige vi er blitt til å føre gode samtaler, mens vi er desto mer opptatt av maten vi spiser (kokeboksalget øker og øker), er denne, som jeg har fra Henning Dunker, min fetter: Vi spiser indrefilet, men vi snakker om oppvarmete fiskeboller.

(bildelink: http://www.landshandilin.fo/usrimage/fiskebolleboks.low.jpg)

Reinspist

rotterotter290311cSverre Diesen, forsvarssjefen, var på P2 hos Hans Wilhelm Steinfeldt i går, der snakket han om nedbyggingen av Forsvaret. Han gikk inn på prosessen med å grave fram ubrukte ressurser, noe man jo er nødt til når man ikke har så flust lenger. Nå er det ikke mere fett i krokene, sa han. Assosiasjonen til en rotte på matjakt er min egen.

(Bildekilde: http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00290/rotte__rotter_290311c.jpg)