Skuffe køl

fyrboterI mitt første år som lærer på Ringstabekk skole hørte jeg en gammel, god lærer si til en doven elev hun ville få litt fart på: Det er bare å skuffe på mer køl, det. Jeg merket meg det den gangen fordi det var et konsist og meningsfullt bilde. Eleven, som ikke hadde opplevd damplokomotivenes tid, forstod det. Kanskje man ikke skal være redd for å bruke metaforer som "rød tråd", "sette alle kluter til" osv selv om opprinnelsen har gått tapt? Det blir jo lært gjennom konteksten. Se diskusjon om dette under metaforen Rød tråd.


Læreren het Randi Blom.

(bilkdekilde: http://www.arbark.no/Bildeserier/Jernbanen/06.jpg)


Kjøtt på beinet

Eleven (eller studenten) har laget seg en problemstilling, noe han/hun vil finne ut noe om. Så gjelder det å få kjøtt på beinet. Brukt av utallige lærere, også av en av mine: Tollef Thorsnes. (Bildekilde: http://www.aronmat.no/filarkiv/Image/produkter/fenalar.jpg)

Hukommelsen = harddisken?

Det er blitt svært vanlig å snakke om RAM og harddisker i forbindelse med hjerne og hukommelse. Vi legger noe på, eller laster opp noe fra, harddisken. Det er interessant at den rådende teknologi legger føringer på en del metaforbruk; for eksempel ble det etter den industrielle revolusjon vanlig å sammenligne kosmos med et maskineri, noe som antageligvis ville ha virket meningsløst i for eksempel antikken, og som faktisk i dag virker litt gammelmodig. (Bildekilde: http://content.answers.com/main/content/img/CDE/HARDDISK.GIF)

Å skrelle løken

Min venninne og tidligere kollega fra Skagerak International Primary School i Sandefjord, Katharine Stavrinou, bruker løken som metafor når hun skal lære elevene Inquiry (forskningsmetode). Tar du bort ett lag, finner du nye under. Mange nordmenn kjenner denne metaforen fra siste akt i Ibsens Peer Gynt, der viser den til Peers kjerneløse personlighet, men lag på lag er det der også. (Bildekilde: http://www.ieoonions.com/images/sales/yellow_onion.jpg)

Å stå på noens skuldre

Det å stå på noens skuldre i læringssammenheng er en metafor for å bygge på andres kunnskap. Uttrykket brukes ofte i forskningens verden (å stå på skuldrene til andre forskere), men det kan vel egentlig brukes på mange nivåer. Takk til Siri Randem for denne. (Bildekilde: http://www.psy.ku.dk/
vaerksted/Lejf/Sorte_indien/Image5.gif)

Å surfe

Å surfe på sin egen bølge er en fin metafor for å oppleve flyt i læringsarbeidet. Når man er i gang med et læringsprosjekt, gjerne ett som innebærer både praktisk og teoretisk arbeid, kan man oppleve å glemme tid og sted fullstendig, det er en herlig følelse. "Å fortape seg" blir det også kalt. Takk til medstudent Siri Randem, jeg "stjal" denne læringsmetaforen fra hennes musikk-nettsted, aom heter Musikkrommet: En metafor så god som noen. (Bildekilde: http://www.globalsurfers.com/uploads/siargao_surfing.jpg)

Kunnskapsknagger

Lærere snakker ofte om kunnskapsknagger. Hva mener man egentlig med slike? Kan man henge kunnskap på knagger, eller er det kunnskapen som er knaggene? Idet jeg skrev ned denne metaforen, som jeg fikk av David Glass ved Høgskolen i Vestfold, fikk jeg problemer med å forklare den for meg selv. Hva er egentlig disse knaggene, hvordan skaffer man dem og hva skal man henge på dem? (Bildekilde: http://smijernsbua.no/images/rk/61642.jpg)