Reinspist

rotterotter290311cSverre Diesen, forsvarssjefen, var på P2 hos Hans Wilhelm Steinfeldt i går, der snakket han om nedbyggingen av Forsvaret. Han gikk inn på prosessen med å grave fram ubrukte ressurser, noe man jo er nødt til når man ikke har så flust lenger. Nå er det ikke mere fett i krokene, sa han. Assosiasjonen til en rotte på matjakt er min egen.

(Bildekilde: http://pub.tv2.no/multimedia/na/archive/00290/rotte__rotter_290311c.jpg)

Skuffe køl

fyrboterI mitt første år som lærer på Ringstabekk skole hørte jeg en gammel, god lærer si til en doven elev hun ville få litt fart på: Det er bare å skuffe på mer køl, det. Jeg merket meg det den gangen fordi det var et konsist og meningsfullt bilde. Eleven, som ikke hadde opplevd damplokomotivenes tid, forstod det. Kanskje man ikke skal være redd for å bruke metaforer som "rød tråd", "sette alle kluter til" osv selv om opprinnelsen har gått tapt? Det blir jo lært gjennom konteksten. Se diskusjon om dette under metaforen Rød tråd.


Læreren het Randi Blom.

(bilkdekilde: http://www.arbark.no/Bildeserier/Jernbanen/06.jpg)


Hjelp til notelæring

notesnuttEn Gammel Hest Drar Fort er en kjent og kjær regel som jeg i sin tid lærte av min mor, klaverpedagog Liv Heiberg, hun hadde sikkert lært den av sin klaverpedagog igjen. E-G-H-D-F er selvsagt de notene som ligger linjene i notesystemet (i diskanten, altså med g-nøkkel).

Notene mellom linjene har sin egen: Face. F-A-C-E.

Kvintsirkelen

KvintsirkelGi Dem Alle En Hel Fisk, Ciss, eller Gamle Damer Aper Etter Herrer, Fy Skam, eller Gå du aldri etter hennes fiskestang. Disse er ikoniske metaforer til hjelp ved memorering av kvintsirkelen, kryss-toneartene: g-dur, d-dur, a-dur, fiss-dur, ciss-dur.

Kvintsirkelen med b-toneartene: f-dur, b-dur, ess-dur, ass-dur, dess-dur, gess-dur har disse metaforene: Far Ble Eskorte-Assistent, Dessuten Gesandt, eller Fant Bare Esker, Assorterte, Dessuten Gestapo eller Faderen banket Espen Askeladd, Dessuten Espen og Cesspen eller Fæl Brutal Eskorte Assisterte Dessverre Gestapo. Aller best er kanskje denne, som Sondre Rue har lagt i en kommentar her men som også bør få være med i hovedteksten: Far Ba Esspen Asskeladd Dessorientere Gesstapo.

(Bildekilde: http://www.agder.fhs.no/Linjene/musikk/Kvintsirkel.jpg)

Vårgytende fisk

orretTidligere har jeg nevnt huskeregelen Roggbif: fargene i regnbuen. Dette er en ikonisk metafor på den måten at man husker et bilde (et ikon) av en slags biff, eller av noe annet ... poenget er at man danner seg et indre bilde som fungerer, ikke hva eller hvordan bildet er.

Rølls er et annet eksempel: Hvordan ser bildet av en rølls ut? Tja. Det er i hvertfall en huskeregel for fiskeslag som ikke gyter om våren: røye, ørret, lagesild, lake og sik.

(bildekilde: http://www.osterfjord.net/ezimagecatalogue/catalogue/variations/
66-600x500.jpg)

Vann i syre: uhyre farlig

Eksplosjon - (c) Roald UlvedalDe fleste naturfaglærere kan denne:
Syre i vann kan gå an, vann i syre: møt et uhyre!


Denne brukes som huskehjelp til å unngå syns- og andre skader på naturfagsrommet. Blander man vann i konsentrert syre (gjelder muligens bare svovelsyre?) kan man få en eksplosjon (et uhyre), men kanskje ikke helt av dimensjon som den på bildet. Bør likevel unngås! Mer om dette på anis.no. Et godt eksempel på tverrfaglighet mellom filologi og naturvitenskap kanskje?

Kollega og naturfagslærer Tore Gjelsås på Greveskogen videregående skole utdyper:

Når konsentrert svovelsyre reagerer med vann frigjøres ca. 880 kJ/mol. På grunn av dette forholdet, og fordi svovelsyre er nesten dobbelt så tungt som vann (1,83 g/cm3), må vi aldri helle vann i svovelsyre. Straks vannet kommer i kontakt med syren, vil det bli oppvarmet. Siden vannet er lettere enn syren, vil det ikke trenge ned i væsken der det kan bli avkjølt. Det vil begynne å koke og gå over til damp. Dampen vil utvide seg med den følge at konsentrert syre spruter omkring og kan skade folk og omgivelser. Dette gjelder fortynning av alle syrer.

(Bildekilde: http://www.regjeringen.no/Upload/UD/Temabilder/Tema%20
sikkerhetspolitikk/Eksplosjon%20-%20(c)
%20Roald%20Ulvedal.jpg)

Matlei?

nordafrikakartJ.E. Aase har laget huskeregelen MATLEI, som hjelp til å huske landrekkefølgen i Nord-Afrika og inn i Midt-Østen fra vest mot øst: Marokko, Algerie, Tunis, Libya, Egypt, Israel.

Hva blir 2 + 3 * 4? Tante Sally kommer til unnsetning

mean_old_ladyHarald Staff skriver: Jeg har undervist en del i regnearkbruk for voksne yrkesaktive, i praksis rene djevler i budsjettering og prosentregning. Men det blir alltid stor uenighet om hvor mye 2 + 3 * 4 er. Oftest er det flertall for 20, og gjerne en fraksjon som mener at det må være to likeverdige fasiter. Så jeg maser om regla amerikanske skolebarn pugger:

Please Excuse My Dear Aunt Sally

Den definerer rekkefølgen beregninger utføres i et regnestykke: Parenteser, Eksponentiering, Multiplikasjon, Divisjon, Addisjon, Subtraksjon. I denne sammenheng
2 + 3 * 4 = 2 + 12 = 14

(Bildekilde: http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/344071/2/istockphoto_
344071_mean_old_lady.jpg)