I en bakevje

Menneskelivet er som en pinne i en elv. Det begynner i en liten bekk, og seiler ut på den store elven, som skal ut til det dype havet. Dessverre lander mange i tredveårsalderen i en bakevje. Der forblir de som evige tredveåringer, snurrende rundt i de samme aktivitetene og tankene resten av livet.

Fra Henning Dunker, fetter. For Henning handler metaforen om evne til erkjennelse og dypere forståelse, men andre vil kanskje tolke den mer bokstavelig og tenke på om man kommer seg noen vei i mer konkret betydning (se Anne-Briths kommentar om kruslinger).

(Bildekilde: http://home.online.no/~thansem/bakevja.jpg)

Jakthund på søndagstur

engelsksetter
En metafor om mangel på fokus og fordypelse i menneskers liv er denne: Mange mennesker lever som en fuglehund på søndagstur. De løper kaotisk frem og tilbake med tunga ut av halsen, snuser litt her og snuser litt der. (Er ikke helt sikker, men tror dette er hentet fra Trond Berg Eriksen: Egne veier. Den som vet bedre må melde seg.)

(Bildekilde: http://bretinden.com/images/bfbilder/070731/070731-01.jpg)

Svenske elver i Hallands len

sverige m halland
Viskan, Ätran, Nissan, Lagan, er navnene på de fire elvene i Hallands len (som ligger der pilen peker på kartet). Vi ska äta, ni ska laga, lyder den ikoniske metaforen eller huskeregelen. Takk til Magnus Aagesen, god venn og lærer på Steinerskolen på Nøtterøy.