Å kappe huer

guillotinen
En metafor om prosesser for å oppnå konsensus i en gruppe er denne: Å kappe ett hue av gangen. Det er antakelig dette som er direkte demokrati?

(Bildekilde: http://updatecenter.britannica.com/eb/image?binaryId=77074&rendTypeId=4)