Planeter, jenter og jur

Jane Kristin Bjørkli, naturfaglærer, har sendt meg denne: "Her er en ikonisk metafor for å huske planetene og deres rekkefølge fra sola. Jeg lærte den av min lærer i astronomisk geografi på dengang Fosen Gymnas (nå Fosen videregående skole) i 1977-1978. Jeg bruker den selv som lærer i naturfag. Elevene synes den er lett å huske (ikke så rart! red. anm.). Pluto er i parentes fordi den ikke har planetstatus lenger." (bildekilde: http://virtualguidebooks.com/Prints/ByArtist/gauguin-cherries.jpg)

Mange vakre jenter med jur spaserer uten noe (på): MERKUR - VENUS - JORDA - MARS - JUPITER - SATURN - URANUS - NEPTUN - (PLUTO) En annen variant er: Mine venner tåler mye julig, sa Unni noe plutselig.

(bildekilde: http://home.online.no/~nesvold/images/solsystemet2.jpg)