Livet i hendene

På sykepleierskolen har jeg lært en metafor av K.E. Løgstrup (Den etiske fordring): Du har aldri med et annet menneske å gjøre uten å holde en bit av dets liv i din hånd.

Ragnhild Baartvedt Birkelund

En Metaforbanker (Annr Brith, se også kommentar til innlegget) har senere kommet med sitatet i helt korrekt form:

"Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd" ("Den etiske fordring", Gyldendal 1956/1991, s 25).

Dette er det ordrette sitatet, tatt ut av en lengre sammenheng/en drøfting om de etiske perspektivene ved å være mennesker henvist til hverandre. Det har altså hatt en utrolig slagkraft når det gjelder siteringsindekser osv, men blir ofte sitert unøyaktig.

Litt lengre ut i sitt resonnement skriver Løgstrup dette:

" Så vist som et menneske med den tillid, det viser eller begærer, giver mer eller mindre af sit liv i den andens hånd, så vist hører fordringen (den etiske fordringen, som hele verket handler om [ab]) om at tage vare på det liv med til vor tilværelse sådan som den nu engang er." (s 27 samme verk)

Dum som en gås?

Vi har vel alle hørt uttrykket før, men er det et godt bilde? NEI!

(Denne lærte jeg på et lederseminar, av Ragnar Kleiven i Agenda, men han var nøye med å påpeke at han hadde den annetsteds fra, han husket ikke fra hvem. Hvis opphavspersonen kommer hit, og gjenkjenner denne, så er det bare å melde seg.)

Gåsa er et forbilde for positivt lederskap, praktisk pedagogikk og personlig utvikling. Hør bare:
  • Gjennom å fly i V-formasjon øker flokken sin flygeeffektivitet med minst 71 %, i forhold til om hver fugl skulle fly alene. Med sine vingeslag skaper hver fugl en oppdrift for fuglen bak. Mennesker som arbeider mot et felles mål og med en følelse av fellesskap kommer raskere og lettere frem, ettersom de får drahjelp fra hverandre.

  • Når ledergåsa blir trøtt, flytter den seg bak i formasjonen og en annen gås inntar tetplassen. Det lønner seg å bytte på de tunge jobbene og dele opp lederskapet, det være seg for mennesker eller for gjess på vei sørover.

  • Gjessene i de bakre leddene skriker oppmuntrende for å få sine kolleger i de fremre leddene til å holde farten oppe. Hva skriker vi når vi befinner oss i de bakre leddene?

  • Til slutt, og dette er viktig: når en gås blir syk eller skadeskutt og faller ut av formasjonen, følger to andre gjess med ned for å gi den beskyttelse og hjelp. De blir værende hos gåsa til den er frisk nok til å reise videre, eller til den dør. Først da gir de seg ivei, på egen hånd eller sammen med en annen flokk, for å nå igjen sin egen. Om vi hadde like mye forstand som gjess har, så hadde også vi holdt sammen og hjulpet hverandre.
(bildekilde: http://www.theirishartist.com/Artist/Brent%20geese%20composite.JPG)

Lattervekkende adverbiale leddsetninger

TÅFIS + BH
Denne huskelisten for adverbiale leddsetninger: Tids-; Årsaks-; Følges-; Innrømmelses-; Sammenlignings-; Betingelses-; og Hensiktsleddsetninger benyttet jeg med hell i grammatikkundervisningen i Grunnskolen. Da jeg innimellom selv tok forberedende prøve i gresk og presenterte den for foreleser og studenter ved Misjonshøgskolen, vakte den anerkjennelse og humring på dette planet også!

Med hilsen, Reidar Frafjord, Stavanger

(bildekilder: http://www.tilstede.org/fot-640.jpg og http://www.thelma.no/bildebank/1164181357_bh_strek.jpg)

Sirkelens omkrets og areal

Mannen i månen kan smile og le
ringen rundt hodet er Π ganger d.
Men vil du se fjeset til mannen
må du ta Π ganger r i annen.Fra Anne Line Bruun, lærer ved Sørvik skole i Harstad kommune.

(bildekilde: http://www.nordheim.nu/galleri/images/astro/fullmaane.JPG)

Romertall

Fra Merete Fjellheim:
Her er en liten huskeregel som hjelper deg å huske romertall:

Lille Cecilie danser masurka.
(L: 50 C: 100 D: 500 M: 1000)

(bildekilde: http://cache.eb.com/eb/image?id=10050&rendTypeId=4)

Himmelretningene

Når elevene skal lære himmelretningene på et kart, synger vi denne lille sangen (melodi: Tordenskjold i sjøen sprang):

Når du skal på kartet se,
må du alltid huske det:
Nord er opp,
og sør er ned,
vest til venstre,
husk på det!Hilsen
Petter Lid, Lofthus i Hardanger
(bildekilde: http://www.weinbau-pavillon.de/Bilder/kompass.jpg)

Lille grimme Arne

Etter utallige oppfordringer: LILLE GRIMME ARNE TRENGER RIS! Dette er selvsagt en ikonisk metafor / huskeregel for å huske sørlandsbyene våre i rett rekkefølge: Lillesand, Grimstad, Arendal, Tvedestrand, Risør.

(Bildekilde: http://www1.istockphoto.com/file_thumbview_approve/2274567/2/istockphoto_2274567_naughty_boy.jpg)

Tangarter i fjæra


Hilde Neverdal har sendt inn denne:
Jeg vil gjerne dele med dere en regle som jeg lærte da jeg studerte biologi ved Levanger Lærerhøgskole. Det var en setning for å huske tangartene i fjæra fra øverst til nederst. Den lyder slik: Sauen gikk ned spiraltrappa for å besøke den blærete grisen som satt og sagde. Altså: Sauetang, spiraltang, blæretang (bildet), grisetang og sagetang! (bildekilde: http://www.namdal.info/ekskursjon/brualg-filer/b2.gif)