Den vriene sj-lyden

Sj-lydenDenne lærte jeg ¨på skolen i femtiåra. Den kan oversettes til bokmål.
"Sjeldan sjuk i sjela sjanglande å sjå" skriv vi alltid utan KÅ
Mange skriver sjelden med K, det har jeg sett i flere aviser.

Med hilsen
Gunvor Hovde Mathisen (lærer)

Så har vi denne, også om sj-lyd uten k: Sju sjuskete sjømenn med sjøstøvler og sjal får sjelden sjokolade sjøl om de er sjuke. (Kilde er her Solveig Ruud, Aftenposten 24.1.2007)

Dalførene fra svenskegrensa og vestover

Denne lærte jeg på barneskolen: Øyvind Ga Vidar Hele Nista Si. (Østerdalen, Gudbrandsdalen, Valdres, Hallingdal, Numedal, Setesdalen - dalføre regnet fra svenskegrensen).

Fra Stian Høiset

(Bildekilde: http://www.flintshire.gov.uk/webcont/webpress.nsf/0/79c97970fd0d1bda80257074
004a153b/$FILE/ATT0UCW9/waste%20free%20lunch%20box.JPG)