Den vriene sj-lyden

Sj-lydenDenne lærte jeg ¨på skolen i femtiåra. Den kan oversettes til bokmål.
"Sjeldan sjuk i sjela sjanglande å sjå" skriv vi alltid utan KÅ
Mange skriver sjelden med K, det har jeg sett i flere aviser.

Med hilsen
Gunvor Hovde Mathisen (lærer)

Så har vi denne, også om sj-lyd uten k: Sju sjuskete sjømenn med sjøstøvler og sjal får sjelden sjokolade sjøl om de er sjuke. (Kilde er her Solveig Ruud, Aftenposten 24.1.2007)

Lattervekkende adverbiale leddsetninger

TÅFIS + BH
Denne huskelisten for adverbiale leddsetninger: Tids-; Årsaks-; Følges-; Innrømmelses-; Sammenlignings-; Betingelses-; og Hensiktsleddsetninger benyttet jeg med hell i grammatikkundervisningen i Grunnskolen. Da jeg innimellom selv tok forberedende prøve i gresk og presenterte den for foreleser og studenter ved Misjonshøgskolen, vakte den anerkjennelse og humring på dette planet også!

Med hilsen, Reidar Frafjord, Stavanger

(bildekilder: http://www.tilstede.org/fot-640.jpg og http://www.thelma.no/bildebank/1164181357_bh_strek.jpg)

b og d

d har sekk på ryggen, b har mage. Kilde: Kari Rud. Tegningen er laget av min mann, Toralf Sandåker.Antagonisten og protagonisten

Venninne og tidligere kollega fra Skagerak International Primary School i Sandefjord, Katharine Stavrinou, viser et lite "one-woman-show" for elevene sine når de skal lære litteraturanalyse, og når de skal skrive fortellinger selv. Formålet er å lære dem hva antagonisten og protagonisten er, og (i noen tilfelle også offeret; the victim). Det kan være interessant for norske lærere å merke seg at helt ned i tredje klasse lærer elevene disse begrepene, noe som ikke på noen måte gjør stoffet abstrakt og utilgjengelig. Det er ikke ordene, men måten man arbeider pedagogisk, som er utslagsgivende for om elevene greier å tilegne seg stoffet. Katharine er forøvrig nøye med å beklage at denne sketsjen er "macho" og fremstiller en kvinne som underlegen, men hun presiserer at man fint kan bytte roller i sin egen versjon. ;-)

Klikk på bildet for å se sketsjen, en 30 sekunders Quick Time-film, 2,9 MB. Quick Time kan lastes ned her.

Her er teksten:
Kathy: ok, this is a little skit to help you remember protagonist and antagonist, and it goes like this:
P: I can't pay the rent!
A: But you must pay the rent!
P: I can't pay the rent!
A: But you must pay the rent!
P: I can't pay the rent!
A: But you must pay the rent!
P: I can't pay the rent!
A: But you must pay the rent!
V: I'll pay the rent.
P: My hero!

Å føde

Språk føder språk, sa forfatter og forlagsredaktør Merete Morken Andersen til oss masterstudenter i dag 24. april, og med det mente hun at når man synes det er vanskelig å komme i gang med skriving, skal man bare begynne å skrive, om hva som helst. "Et ingenting" er uoverkommelig, mens "et noe" er et utgangspunkt for bearbeiding og gir retning. Godt begynt er halvt fullendt, med andre ord. Illustrasjonen er tegnet av Vibeke Heiberg Knagenhjelm.

Dra-ord og sprette-ord

En klassiker: For å lære barn forskjellen på enkel- og dobbelkonsonant lærer man dem at ord med enkeltkonsonant er dra-ord (eks: tale), og ord med dobbeltkonsonant er sprette-ord (eks: tallet). Takk til medstudent Nina Thuv for denne, og indirekte til hennes lærer på Byskogen skole i Tønsberg. (Bildekilde: http://www.sunneleker.no/upl_img/918200531726804.jpg)

Stabling av ski, eller skriftforming

En lærer som holdt på med skriftforming i klassen sin, ville ha elevene til å forstå at skriftbildet blir penere dersom alle oppstrøkene på bokstavene peker i samme retning. Mens hun tegnet og viste på tavlen, kom hun på å sammenligne bokstavene med ski, stablet opp mot ytterveggen. Står skiene i samme retning, ser det ryddig og fint ut, og de står støtt. Står de på kryss og tvers, faller de sammen i en haug; dette viste læreren med egen kropp, ved å illudere en haug med ski som falt sammen, meget instruktivt. Sitert etter hukommelsen, kilde er Norunn Askeland. (Bildekilde: http://www.akeb.no/pictures/ski.jpg)

Stol aldri på en o

på norsk kan ord med lyden [u] skrives både med o og u, vi skriver Tor, stor, men lumpen, stump. En kreativ lærer laget en gang denne lille huskeregel-metaforen: "Stol aldri på en o". Ved å hente et ord fra et annet betydningsområde, og tillegge bokstavlyden [u] menneskelige egenskaper, hjalp læreren elevene sine å stave bedre. Denne har jeg fra en gruppe lærere på videreutdanning ved Høgskolen i Vestfold våren 07. (Bildekilde: http://www.usit.uio.no/it/o.jpg)

I og y de var så kry, de ville ikke j foran seg se

Denne metaforen har nesten alle barn i norsk skole vært borti. Det dreier seg om skj-lyden, som kan skrives med sj, skj og med bare k foran vokallyden. Det er den sistnevnte skrivemåten (sky) som illustreres med denne metaforen, som også finnes i følgende variant: "I-en og y-en de skulle til byen, så møtte de j-en, men ville ikke se'en". Kanskje det finnes andre varianter også?

Det finnes forresten såvidt jeg vet bare ett unntak fra denne regelen: ordet sjy, som er navnet på kraften fra stekt kjøtt eller fisk. (Bildekilde: http://www.filmweb.no/bilder/multimedia/archive/00020/Sky_Captain_and_the__20767b.jpg)

En rød tråd, eller sammenheng i tekst

Metaforen "rød tråd" er kjent av de fleste, og sier noe om koherens (sammenheng) i tekst. Enkel og velbrukt metafor som ikke har mistet sin virkning trass i flittig bruk. (Ida WH) Bildet er "Rød tråd", billedvev av Kari Vevle, 1999. Bildekilde: www.kik.no/verk.jsp?id=T7096509)

Iskremen, eller tekstens oppbygning 2

Iskremen brukes for å visualisere oppbygningen av en avisartikkel. I motsetning til fisken, som viser en tekst der avslutningen har et sluttpoeng (fiskens hale) skal avisartikkelen ha alt det viktigste stoffet i starten (toppen av isen), tittelen er cocktailbæret som gir lyst til å ta fatt. Skal noe kuttes, skal det kunne kuttes bakfra, da kutter man bare vekk kjeks, og taper lite av innholdet. (Ida WH) (bildekilde: http://www.displayit-info.com/food/images/desserts/2432.jpg)

Fisken, eller tekstens oppbygning 1

"Fisken" er en klassiker, som skal vise elevene hvordan en tekst er oppbygd: En hode med kjeft
som griper fatt (anslaget), en kjøttfull kropp der maten sitter (hoveddelen) og en hale som kan slå et slag (sluttpoenget) (Ida WH) (bildekilde: http://lexin.no/lexin/jpegs/all/nim25fisk.jpg)